Giới thiệu

Website Bucep Family được thành lập vào ngày 01/06/2020 bởi Phạm Văn Vinh, một người chơi thủy sinh tại Việt Nam. Website cập nhật các tin tức liên quan đến kinh nghiệm chăm sóc bucep nói riêng và sinh vật cảnh nói chung. Nội dung website có thể do tác giả biên soạn hoặc sưu tầm kiến thức hữu ích từ các nguồn khác nhau tại Việt Nam và thế giới. Rất mong nhận sự đóng góp ủng hộ từ các bạn. Xin cảm ơn!