Phân nước

Phân nước VBM dành cho Bucep, Rêu, Ráy, Dương xỉ được làm từ những nguyên liệu nhập khẩu cao cấp. Cung cấp đầy đủ đa lượng NPK và các nguyên tố vi lượng: Fe, Mn, Zn, Cu, Na, Bo,S, Cl, Mo, Ni ...vv giúp cây phát triển khỏe mạnh vượt trội và màu sắc đẹp căng bóng.

Phân nước tổng hợp VBM Step1

Phân nước tổng hợp VBM Step1 giúp cây phát triển màu sắc, độ căng bóng dễ dàng. VBM Step1 dành cho hồ: - Hồ mới khởi tạo từ...

Phân nước đa lượng – MACROS VBM

Phân nước đa lượng MACROS VBM cung cấp đầy đủ đa lượng NPK quan trọng cho hồ thủy sinh trồng bucep, rêu, ráy, dương xỉ khi cây có...

Phân nước vi lượng – MICROS VBM

Phân nước vi lượng Micros VBM dành cho hồ thủy sinh trồng bucep, rêu, ráy, dương xỉ sử dụng nguyên liệu cao cấp nhập khẩu 100% dạng chelated...