Phân nước

Phân nước VBM dành cho Bucep, Rêu, Ráy, Dương xỉ được làm từ những nguyên liệu nhập khẩu cao cấp. Cung cấp đầy đủ đa lượng NPK và các nguyên tố vi lượng: Fe, Mn, Zn, Cu, Na, Bo,S, Cl, Mo, Ni ...vv giúp cây phát triển khỏe mạnh vượt trội và màu sắc đẹp căng bóng.

Phân nước đa lượng – MACROS VBM

Phân nước đa lượng MACROS VBM cung cấp đầy đủ đa lượng NPK quan trọng cho hồ thủy sinh trồng bucep, rêu, ráy, dương xỉ khi cây có...